Doba platnosti poistnej zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Doba platnosti poistnej zmluvy

Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva. Môže sa rozdeliť na poistné obdobia, na ktoré sa stanoví poistné, a v ktorých ho treba poisťovni aj uhradiť.
Allianz | Club