Cilmerizácia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cilmerizácia

Postupné odpisovanie nákladov vytvorených ako rezerva v životnom poistení. Ide o rezervu vytváranú na náklady, ktoré nevyhnutne vzniknú v jednorazových poisteniach v budúcich obdobiach počas celého spravovania poistenia.
Allianz | Club