Cesia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cesia

Z latinčiny, je to postúpenie práva alebo veci. Zmluva, ktorou jedna osoba (cedent) prevádza na druhú osobu (cesionár) pohľadávku, ktorú má voči dlžníkovi.
Allianz | Club