Cedent | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cedent

Z latinčiny, osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.
Nonstop infolinka 0800 122 222