Brutto poistné | Allianz - Slovenská poisťovňa

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.
Allianz | Club