Broker | Allianz - Slovenská poisťovňa

Broker

Z angličtiny, profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poistení dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovne.
Allianz | Club