Aval | Allianz - Slovenská poisťovňa

Aval

Zmenkový alebo šekový ručiteľ. Ručiteľ (avalista) sa svojím podpisom zaručuje za niektorú osobu zainteresovanú na zmenkovej operácii a výslovne uvedenú na zmenke. Ak nie je výslovne uvedená osoba, za ktorú avalista ručí, potom platí, že ručenie sa vzťahuje na osobu, ktorá vystavila šek alebo zmenku. Avalista je takto rovnakým dlžníkom ako osoba, za ktorú sa zaručil.
Allianz | Club