Agentúra | Allianz - Slovenská poisťovňa

Agentúra

Obchodné zastúpenie poisťovne pre stanovenú územnú oblasť alebo činnosť. Prevažne vykonáva dojednávanie poistenia, informačnú službu, preberanie požiadaviek poistených, prípadne iné primerané, najmä obchodné činnosti.
Allianz | Club