Previerka pripravenosti | Allianz - Slovenská poisťovňa

Previerka pripravenosti spolupoisťovateľov SJPP v prípade jadrovej havárie

Slovenský jadrový poisťovací pool (SJPP) úspešne absolvoval previerku pripravenosti v prípade jadrovej havárie, ktorá nadväzovala na havarijné cvičenie v jadrovej elektrárni Dukovany organizované skupinou ČEZ.

Na základe Dohody o cezhraničnej spolupráci pri likvidácii jadrových škodových udalostí s Českým jadrovým poisťovacím poolom (ČJPP) Kancelária SJPP zabezpečila informovanie obyvateľstva Slovenska o možnosti nahlásiť vzniknuté škody vypracovaním fiktívnej mediálnej správy a informovaním tlačových hovorcov jednotlivých členských poisťovní. Následne zaisťovala asistenciu občanom, ktorí nemohli priamo kontaktovať Kanceláriu ČJPP. Súčasťou previerky bolo vypracovanie predbežnej cenovej kalkulácie nákladov, ktoré by si SJPP uplatňoval voči ČJPP za činnosti uvedené v Dohode.

Októbrové cvičenie potvrdilo, že SJPP i jadrové pooly pôsobiace v okolitých krajinách sú dostatočne pripravené na podobné udalosti. Časový limit, ktorý je interne stanovený na 24 hodín, v plnom rozsahu ani nevyužili a všetky požadované aktivity stihli vykonať v oveľa kratšom čase.

Cvičenia podobného rozsahu sa konajú pravidelne, minimálne jedenkrát ročne.

Slovenský jadrový poisťovací pool má v súčasnosti deväť členov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ SJPP), ČSOB Poisťovňa a.s., Generali Slovensko poisťovňa a.s., Kooperativa poisťovňa a.s., HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Union poisťovňa, a.s., Uniqa poisťovňa, a.s., a Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dátum vydania: 18.10.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook