Povodne 2010 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podľa štatistík Allianz - SP boli tohtoročné povodne najväčšie za posledných 20 rokov

Celkový počet škôd v dôsledku nepriazne počasia - tzv. kalamitných, kam počítame škody v dôsledku povodní, záplav, atmosferických zrážok, zosuvu pôdy a víchrice v tomto roku prekročil 50 000, z toho len záplavy tvorili viac ako 35 000 poistných udalostí.

Celková výška škôd:
36 mil. EUR

Priemerná náhrada škody:
730 EUR

Priemerná doba vybavenia:
Od niekoľkých dní v prípade menších škôd, po niekoľko týždňov v prípade rozsiahlejších. Likvidácia časti škôd najväčšieho rozsahu ešte nebola ukončená - nakoľko následky sa ešte stále odstraňujú a klienti predkladajú doklady o vynaložených nákladoch - v týchto prípadoch boli klientom poskytnuté zálohy. K dnešnému dňu konštatujeme, že z prvej vlny kalamity v období máj a jún, z ktorého evidujeme 42 500 škôd z celkového počtu 50 000 je k dnešnému dňu vybavených 39.600 poistných udalostí, čo je viac ako 93%.

Bez obhliadky vybavených:
Viac ako 29 000 poistných udalostí, čo predstavuje takmer 60% škôd.

Najpostihnutejšia oblasť:
Východ Slovenska, najmä Košický a Prešovský región, na západnom Slovensku Nitriansky región.

Najčastejšie poškodenia:
Rodinné domy – zaplavené pivnice, nižšie podlažia domov, zničené dlažby, príjazdové cesty, poškodený nábytok.
Infraštruktúra – škody na cestných komunikáciách, koľajových tratiach, rozvodných a dátových sieťach.

Spôsob hlásenia poistnej udalosti:
Telefonicky, prostredníctvom internetu, poštou - zaslaním tlačiva, osobne na pracoviskách poisťovne. Všetky hlásenia škody sú rovnocenné, nie je potrebné ani účelné hlásiť škodu dvomi spôsobmi zároveň. K malým škodám nie je potrebné volať pracovníka poisťovne, je však nutné zabezpečiť si fotodokumentáciu resp. videozáznam poškodenia. Allianz - SP neuplatňuje tzv. povodňové mapy pri uzatváraní poistky, teda cena poistného je rovnaká pre všetkých klientov zo všetkých oblastí SR.

Dátum vydania: 22.09.2010

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook