Hlásenie poistných udalostí

Neživotné poistenie

Životné poistenie

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Stav nahlásenej poistnej udalosti

Číslo poistnej udalosti
Nonstop Infolinka 0800 122 222
Poradíme vám? Operátor online