Kontakty - Lučenec

Pobočka Lučenec
P. Rádayho 8
984 01 Lučenec
Telefón: infolinka 0800 122 222
Agentúrna kancelária: Bartošová Jana
Masarykova 19 (1.poschodie)
984 01 Lučenec
Agentúrna kancelária: Bodor Róbert
Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Telefón: 047.43 30 205
Agentúrna kancelária: Bokor Attila
Hviezdoslavova 31
984 01 Lučenec
Telefón: 047.43 28 881
Agentúrna kancelária: Mazúchová Janka
Železničná 1
984 01 Lučenec
Telefón: 047.45 13 377, 047.45 13 379
Agentúrna kancelária: Rusnák Norbert
Kláštorná 19
984 01 Lučenec
Agentúrna kancelária: Rusnáková Marta
Námestie republiky 315/26 (1.poschodie)
984 01 Lučenec
Agentúrna kancelária: Čeman Mário
Rádayho 2
984 01 Lučenec
Reprezentant: Andrea Felšöová
Rúbanisko II 427/62
98403 Lučenec
Telefón: 0940.895 051
Reprezentant: Andrea Šuleková
nám. Artézskych prameňov 31
98401 Lučenec
Reprezentant: Anna Bariaková
M. R. Štefánika 14
98401 Lučenec
Reprezentant: Eva Farkašová
Vajanského 2935/26
98401 Lučenec
Reprezentant: Eva Čonková
Rúbanisko II 420/28
98403 Lučenec
Reprezentant: Gabriela Gablasová
Lúčna 2116/6
98401 Lučenec
Telefón: 0948.046 814
Reprezentant: Helena Bartová
Rúbanisko II 427/62
98403 Lučenec
Telefón: 047.43 33 291
Reprezentant: Helena Zermeghová
Továrenská 316/13
98401 Lučenec
Reprezentant: Ing. Antónia Huťanová
Maršála Malinovského 2141/6
98403 Lučenec
Reprezentant: Ing. Erik Pelle
Cintorínska 757/7
98401 Lučenec
Telefón: 047.55 22 552
Reprezentant: Ing. Eva Raganová
Rúbanisko I 2182/18
98403 Lučenec
Reprezentant: Ing. Janka Mazúchová
J. M. Hurbana 2932/3
98401 Lučenec
Telefón: 047.45 13 379
Reprezentant: Ing. Jaroslav Schvantner
Rúbanisko II 421/32
98403 Lučenec
Telefón: 0948.517 529
Reprezentant: Ing. Juraj Bukran
Poľná 2856/42
98401 Lučenec
Telefón: 047.45 12 635
Reprezentant: Ing. Ján Slovenčiak
Rúbanisko III 2901/20
98403 Lučenec
Telefón: 047.43 31 989
Reprezentant: Ing. Martina Košíková
Štvrť M. R. Štefánika 2450/13
98401 Lučenec
Reprezentant: Ing. Martina Košíková
Štv. M. R. Štefánika 13
98401 Lučenec
Reprezentant: Ing. Michal Slovenčiak
Rúbanisko III 2901/20
98403 Lučenec
Telefón: 0948.403 400
Reprezentant: Ing. Mária Molnárová
Rúbanisko III 2900/11
98403 Lučenec
Reprezentant: Iveta Feldsam
Modré zeme 5345/22
98401 Lučenec
Telefón: 0948.330 901
Reprezentant: Iveta Pivková
Haličská cesta 942/1
98401 Lučenec
Reprezentant: Jana Mačudová
Maršála Malinovského 2155/1
98403 Lučenec
Telefón: 0944.072 232
Reprezentant: Jana Poržoltová
Nová 2065/15
98401 Lučenec
Reprezentant: Jozef Kukučka
Partizánska 2292/13
98401 Lučenec
Reprezentant: Jozef Malček
Daxnerova 312/3
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 30 671
Reprezentant: Jozef Sútor
Námestie republiky 1992/24
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 24 509
Reprezentant: Jozef Šurik
Rúbanisko III. 2767/3
98403 Lučenec
Reprezentant: Juliana Csáková
Špitálska 2418/6
98401 Lučenec
Reprezentant: Ján Debnár
Rúbanisko II 422/43
98403 Lučenec
Reprezentant: Ján Farkaš
Rúbanisko II 56
98403 Lučenec
Reprezentant: Ján Slabej
Rúbanisko III 2904/27
98403 Lučenec
Reprezentant: Július Palóc
Štvrť M. R. Štefánika 2414/6
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 34 554
Reprezentant: Katarína Beňová
J. Wolkra 439/10
98401 Lučenec
Reprezentant: Ladislav Vanko
Boľkovce 270
98401 Lučenec
Reprezentant: Lucia Mazúchová
J. M. Hurbana 2932/3
98401 Lučenec
Telefón: 047.45 13 379
Reprezentant: Lucia Tóthová
J. Kráľa 1487/30
98401 Lučenec
Telefón: 0944.129 687
Reprezentant: MVDr. Attila Bokor
Hviezdoslavova 1723/31
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 28 881
Reprezentant: Marian Fulerčík
Osloboditeľov 2849/12
98401 Lučenec
Reprezentant: Marián Štalmach
D. Maróthyho 1684/2
98401 Lučenec
Reprezentant: Marta Rusnáková
J. G. Tajovského 1764/12A
98401 Lučenec
Reprezentant: Mgr. Lucia Mlynarčíková
Hviezdoslavova 1585/27
98401 Lučenec
Reprezentant: Mgr. Monika Gyenesová
Rúbanisko II 423/56
98403 Lučenec
Reprezentant: Mgr. Mário Čeman
Rúbanisko III 2922/58
98403 Lučenec
Reprezentant: Mgr. Renáta Kovalčíková
Čajkovského 2708/10
98401 Lučenec
Reprezentant: Mgr. Štefan Malík
Bratrícka 329/11
98401 Lučenec
Reprezentant: Monika Brondová
Mierová 29
98401 Lučenec
Reprezentant: Monika Darániová
Daxnerova 312/4
98401 Lučenec
Reprezentant: Monika Veselková
Revolučná 404/22
98401 Lučenec
Reprezentant: Mária Hajtmannová
Rúbanisko II 421/32
98403 Lučenec
Reprezentant: Mária Turoňová
Námestie Tuhárske 2943/2
98401 Lučenec
Reprezentant: Norbert Rusnák
Kláštorná 330/19
98401 Lučenec
Reprezentant: Pavol Mazúch
Adyho 2932/5
98401 Lučenec
Reprezentant: Peter Iždinský
Nám. republiky 1992/23
98401 Lučenec
Reprezentant: Peter Nezbeda
J. Wolkra 4252/13
98401 Lučenec
Reprezentant: Peter Palóc
Jókaiho 3299/10
98401 Lučenec
Reprezentant: Robert Balaško
Novohradská 29
98401 Lučenec
Reprezentant: Róbert Bodor
Nám. Kubínyiho 10
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 30 205
Reprezentant: Vladimír Bobáľ
Štvrť M. R. Štefánika 2476/16
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 33 905
Reprezentant: Ľubomír Kamenský
Novohradská 2362/22
98401 Lučenec
Telefón: 047.45 13 377
Reprezentant: Ľubomír Kamenský
Novohradská 2362/22
98401 Lučenec
Telefón: 047.45 13 377
Reprezentant: Ľuboslava Knoppová
Vajanského 2935/24
98401 Lučenec
Telefón: 047.43 30 802
Reprezentant: Ľudmila Šuleková
Garbiarska 1463/28
98401 Lučenec
Zmluvný servis: AUTO V, s.r.o.
Mládežnícka 15
984 01 Lučenec
Telefón: 047.4325807
Zmluvný servis: AUTO VIBA, s.r.o.
A. Jiráska 5339
984 01 Lučenec
Telefón: 0907.729930
Zmluvný servis: AUTOCENTRUM Bystriansky, s.r.o.
Gemerská 2
984 01 Lučenec
Telefón: 0905.632857
Zmluvný servis: AUTOKOMPLEX, s.r.o.
Športova 4638
984 03 Lučenec
Telefón: 047.4331255
Zmluvný servis: AUTOLAK HRIŇ, s.r.o.
Jiráskova 75
984 01 Lučenec
Telefón: 0907.873163
Zmluvný servis: AUTOSERVIS GLASS, s.r.o.
Maloveská 7
984 01 Lučenec
Telefón: 0907.122000
Zmluvný servis: AUTOSKLO AWS, s.r.o.
Skladištná 5640
984 01 Lučenec
Telefón: 0905.508433
Zmluvný servis: Attila ONDREJ AUTOCENTRUM
Gemerská cesta 13
984 01 Lučenec
Telefón: 0911.515335
Zmluvný servis: Attila ONDREJ AUTOCENTRUM
Gemerská cesta 13
984 01 Lučenec
Telefón: 0911.515335
Nonstop Infolinka 0800 122 222