Kontakty - Dunajská Streda

Pobočka Dunajská Streda
Jesenského 5026/13A
929 01 Dunajská Streda
Telefón: infolinka 0800 122 222
Agentúrna kancelária: Kovácsová Jolana
Mlynská ulica 310
929 01 Dunajská Streda
Reprezentant: Anna Tóthová
Brezová 1339/1
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Bc. Alžběta Dobrá
Nám. SNP 184/1
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Brigita Füssyová
Pataš 237
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: DS DEVELOPMENT, s.r.o.
Hlavná 21
92901 Dunajská Streda
Telefón: 0948.141 191
Reprezentant: Eugen Tatár
Nám. SNP 195/39
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Eva Szabová
Jilemnického 234/31
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Eva Szigethyová
Gyullu Szabóa 387/69
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Gizella Horváth
Csermelyova 4586/2
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Helena Tóthová
Nová Ves 2223/22
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ilona Csicsaiová
Nám. priateľstva 2172/29
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ing. Alexander Kosár
Boheľov 23
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ing. Alžbeta Filipová
Csermelyova 4588/6
92901 Dunajská Streda
Telefón: 031.55 52 373
Reprezentant: Ing. Andrea Burietová
Nová Ves 2226/39
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ing. Filipová Alžbeta
Jesenského 13/A
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031.55 52 373
Reprezentant: Ing. Helena Wenchichová
Széchényiho 1997/5
92901 Dunajská Streda
Telefón: 0948.011 931
Reprezentant: Ing. Kristína Ďurneková
Mliečany 3
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ing. Lívia Plavuchová
Széchényiho 1995/1
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ing. Natália Zinčenko
Júliusa Lörincza 2137/15
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Jana Szegfüová
Nám. SNP 196/42
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Judita Jakócziová
Júliusa Lörincza 2133/3
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Kamila Hölgyeová
Malé Dvorníky 168
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Lýdia Némethová
Jantárova cesta 1932/42
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Marian Boďa
Cukrovarská 159/2
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Mária Ráczová
Nám. Ármina Vámbéryho 53/9
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Renáta Šandalová
Námestie priateľstva 2168/17
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Roland Fekete
Veľkoblahovská cesta 67/23
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Rozália Sánthová
Hviezdoslavova 2123/57
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Vladimír Staňák
Dunajská 370/5
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Zoltán Bogyai
Lajosa Kassáka 4550/1
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Zoltán Hanák
Ádorská 5829/29A
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ľubica Simonová
Ružový háj 1379/28
92901 Dunajská Streda
Reprezentant: Ľudmila Zorgovská
Júliusa Lörincza 2136/12
92901 Dunajská Streda
Zmluvný servis: AUTO IDEAL, s.r.o.
Gaštanový rad 4178/2
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0903.252601
Zmluvný servis: AUTO SiSi, s.r.o.
Povodská cesta 3636
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031.5515483
Zmluvný servis: AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, s.r.o.
I. Gyurcsóa 5552/36
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0904.266552
Zmluvný servis: AUTOTECHNIKA, s.r.o.
Galantská cesta 2
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0917.928666
Zmluvný servis: AUTOTECHNIKA, s.r.o.
Galantská cesta 2
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0917.928666
Zmluvný servis: Car Slovakia, s.r.o.
Hlavná 1538/31
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0940.453400
Zmluvný servis: DS CAR, s.r.o.
ul. I. Gyurcsóa 5552/36
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0910.798151
Zmluvný servis: DUNAUTO DS, s.r.o.
Hlavná 81/35
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0905.518425
Zmluvný servis: DUNAUTO, s.r.o.
Hlavná 5408/71
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0905.518425
Zmluvný servis: KM CARS, s.r.o.
Neratovické nám. 1
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031.5900705
Zmluvný servis: MALOX, s.r.o.
Adorská 5126/50
929 01 Dunajská Streda
Telefón: 0908.752514
Nonstop Infolinka 0800 122 222