Allianz - Slovenská poisťovňa

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka:  0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677
Prevádzkové hodiny od 7.00 do 19.00 h.
(okrem štátnych sviatkov)
Hlásenie poistných udalostí nonstop
E-mail:
Sociálne siete: www.facebook.com/allianzSK
Nonstop infolinka 0800 122 222